Het optreden van het projectkoor 'Anthem' o.l.v. Dirk Jan Warnaar was t.b.v. Stichting Local Care en de Mother & Child Heath Care Centers in Noord-Pakistan (Hulp die áánkomt!) Het festival of nine lessons and carols werd steeds mondeling toegelicht door Juul Rotshuizen.
Behalve de zang door het koor werden nog een zevental liederen, w.o. 'Stille nacht' en 'Nu zijt wellekome' als samenzang uitgevoerd. De muzikale ondersteuning was geheel in handen van Dirk Jan Warnaar beurtelings op zowel de vleugel als op het kerkorgel.    (30 foto's)

Terug > Menu