♦  Oprichting 'Samen op Weg'  ♦
Na intensief overleg van het bestuur van Passage-afdeling Waarder-Driebruggen met haar leden, is besloten om zich los te maken van Vrouwenbeweging Passage en als zelfstandige vereniging verder te gaan. Op 3 januari 2017 is dit statutair bij de notaris vastgelegd met de naam: Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenvereniging 'Samen op Weg'. Het doel is het werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden op het brede terrein van maatschappelijke vraagstukken. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en lezingen. Al 70 jaar komen vrouwen uit Waarder en Driebruggen samen. Maatschappelijk betrokken vrouwen voor wie het christen zijn belangrijk is. Die dit proberen uit te dragen in onderlinge liefde en betrokkenheid naar elkaar, maar ook naar de samenleving. Zoals ook zichtbaar in het logo. Vrouwen hand in hand, vertrouwend op Gods zorg. "Samen op Weg" de toekomst blijmoedig tegemoet. Tijdens de High Tea / nieuwjaarsbijeenkomst is de nieuwe vereniging gestart en het logo aan de leden gepresenteerd. Met deze gezellige High Tea is de oprichting van 'Samen op Weg' gevierd. De bijeenkomsten worden gehouden in "De Schouw" te Waarder, elke 2e donderdag van de maand. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.
Voor informatie: Anneke de Zwart 0348-565851.     (20 foto's)

Terug > Menu

( Geef per e-mail de naam en nummer, rechtsonder in de hoek van de foto, door om de originele versie van deze foto per e-mail te ontvangen )